Asekuracja na dachu – wymogi prawne i niezbędny sprzęt

Praca na wysokościach, a szczególnie na dachach, jest jednym z bardziej ryzykownych zajęć w branży budowlanej. Co roku odnotowuje się wiele wypadków, które w wielu przypadkach kończą się poważnymi urazami, a czasami nawet śmiercią. Stąd niezmiernie istotne jest, aby każda osoba pracująca na dachu była odpowiednio zabezpieczona! Takie działanie minimalizuje ryzyko wypadku. Asekuracja na dachu nie jest jedynie zaleceniem – to wymóg prawny, którego celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.

Wymogi prawne i normy dotyczące asekuracji na dachach

Bezpieczeństwo pracy na wysokości jest ściśle regulowane przez przepisy prawne oraz normy techniczne, które mają na celu minimalizowanie ryzyka upadków i zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom. W Polsce obowiązują liczne akty prawne, które określają wymogi dotyczące każdego stanowiska pracy a w tym asekuracji na dachach. Ich przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych. Jednak pracodawcy powinni się do nich stosować nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale także, aby zapewnić swoim pracownikom maksymalne bezpieczeństwo w pracy.

Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości w Polsce

Podstawowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Polsce zawarte są w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, jak można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych, osoby wykonujące prace na wysokości co najmniej 1 metra nad ziemią lub podłogą muszą być odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem. Przepisy te nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz środków ochrony zbiorowej (ŚOZ), szczególnie podczas pracy na wysokości, gdzie ryzyko upadku jest wysokie.

Wymogi dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

Środki ochrony indywidualnej, takie jak szelki bezpieczeństwa, są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących na dachach. Przepisy wymagają, aby ŚOI były odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz regularnie kontrolowane i konserwowane. Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia, że jego pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z tych środków.

Środki ochrony zbiorowej, takie jak barierki ochronne, siatki czy systemy lin asekuracyjnych, muszą być stosowane wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby dodatkowo zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości. Normy te określają, że środki ochrony zbiorowej powinny być instalowane i utrzymywane w sposób zapewniający ich skuteczność przez cały okres prowadzenia prac na wysokości.

Ważne normy i standardy

W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej obowiązują również normy europejskie (PN-EN), które precyzują wymagania techniczne dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej i systemów asekuracyjnych. Przykładem może być norma PN-EN 363, która określa wymagania dla systemów ochrony przed upadkiem z wysokości, w tym system lin asekuracyjnych i punktów kotwiczących. Inne istotne normy to PN-EN 361 dotycząca szelek bezpieczeństwa oraz PN-EN 795 dotycząca urządzeń kotwiczących. 

Jaka asekuracja na dach? – Systemy asekuracyjne i ich rodzaje

Systemy asekuracyjne (asekuranty) są istotnym elementem bezpieczeństwa podczas prac na wysokości, zwłaszcza na dachach. Umożliwiają one bezpieczne przemieszczanie się po powierzchniach roboczych i chronią przed ryzykiem upadku z wysokości. Jakie zabezpieczenia do pracy na wysokości wybrać? System asekuracyjny dzieli się na:

Systemy asekuracji linowej

Systemy asekuracji linowej to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w pracy na dachach. W skład tych systemów wchodzą liny asekuracyjne, urządzenia samohamowne oraz punkty kotwiczące. 

Poziome systemy lin asekuracyjnych: Umożliwiają pracownikom poruszanie się wzdłuż linii poziomej, która jest zainstalowana na dachu. Są one idealne do pracy na dużych powierzchniach dachowych, gdzie pracownicy muszą się przemieszczać na większe odległości. Przykłady to systemy lin napinanych lub sztywnych szyn, które są montowane wzdłuż krawędzi dachów lub wzdłuż powierzchni roboczych.

  • Pionowe systemy lin asekuracyjnych: Stosowane są głównie przy pracach na dachach skośnych oraz podczas wchodzenia na dachy za pomocą drabin. Systemy te składają się z lin pionowych przymocowanych do punktów kotwiczenia, do których pracownicy przypinają swoje uprzęże. Zapewniają one bezpieczne poruszanie się w pionie i są szczególnie przydatne przy pracach instalacyjnych na wysokości.

Systemy kotwiczące

Punkty kotwiczenia to fundamentalny element każdego systemu asekuracyjnego. Muszą być one solidnie zamocowane do struktury budynku i spełniać określone normy wytrzymałościowe.

  • Stałe punkty kotwiczące: Są trwale zainstalowane na dachu i mogą być używane przez dłuższy czas. Idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie prace na wysokości są wykonywane regularnie. Przykłady to kotwy chemiczne, mechaniczne oraz elementy konstrukcyjne budynku, takie jak stalowe belki.
  • Przenośne punkty kotwiczące: Mogą być stosowane tymczasowo w miejscach, gdzie prace są wykonywane tylko okazjonalnie. Przenośne punkty kotwiczące mogą być łatwo przenoszone i instalowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Przykłady to trójnogi asekuracyjne oraz przenośne kotwy mechaniczne.

Systemy poręczowe

Systemy poręczowe to strukturalne rozwiązania montowane na dachach w celu zapewnienia stabilnej bariery, która zapobiega upadkom. Systemy te mogą być zarówno stałe, jak i tymczasowe.

  • Stałe poręcze ochronne: Montowane na stałe wokół krawędzi dachów płaskich, zapewniają ciągłą ochronę pracowników. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie prace konserwacyjne są prowadzone regularnie.
  • Tymczasowe poręcze ochronne: Można je montować i demontować według potrzeb, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla tymczasowych prac budowlanych. Przykłady to barierki mobilne i modułowe systemy barierkowe.

Siatki bezpieczeństwa

Siatki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony przed upadkiem zarówno pracowników, jak i narzędzi lub materiałów, które mogą spaść z dachu. Są one rozciągane pod miejscem pracy i amortyzują upadki, zmniejszając ryzyko poważnych obrażeń.

Systemy asekuracji zbiorowej

Systemy asekuracji zbiorowej to rozwiązania, które zapewniają ochronę dla większej liczby pracowników jednocześnie. Do najczęściej stosowanych należą:

  • Systemy linowe z wieloma punktami kotwiczenia: Umożliwiają pracownikom poruszanie się po szerokim obszarze dachowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed upadkiem. Są idealne dla dużych placów budowy.
  • Systemy asekuracyjne z szynami jezdnymi: Zapewniają dodatkową stabilność i możliwość poruszania się po dachu bez konieczności częstego przepinania się. Są one stosowane głównie w przemyśle i na dużych powierzchniach dachowych.

Zasady bezpiecznego przemieszczania się po dachu

Bezpieczne przemieszczanie się po dachu wymaga przestrzegania kilku kluczowych zasad. Należy pamiętać, aby zawsze używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne. Poruszając się po dachu, pracownicy powinni unikać krawędzi i otworów, a także korzystać z wyznaczonych ścieżek i podestów.

Odpowiedni montaż i regularna konserwacja systemów asekuracyjnych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Systemy asekuracyjne muszą być instalowane zgodnie z instrukcjami producenta i poddawane regularnym inspekcjom, aby wykryć i naprawić ewentualne uszkodzenia. Dzięki temu systemy będą działać skutecznie i zapewnią maksymalną ochronę pracownikom.

Jaka asekuracja na dach? – Podsumowanie

Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących asekuracji na dachu jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom na budowie. Asekuracja na dachu to nie tylko zalecenie, lecz wymóg prawny mający na celu minimalizowanie ryzyka wypadków poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni stosować się do tych wymogów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach.

Grzegorz i Ola | wybudujmydom.pl
Grzegorz i Ola | wybudujmydom.pl
Artykuły: 4769

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *