Formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę – krok po kroku

Dokumenty po otrzymaniu pozwolenia na budowę to kolejny obowiązek, który trzeba spełnić przed rozpoczęciem budowy. Jeżeli myśleliście, że samo pozwolenie na budowę wystarczy, to nie doceniacie naszej polskiej biurokracji! Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy jeszcze potwierdzić decyzję o pozwoleniu na budowę, zawiadomić o rozpoczęciu prac budowlanych oraz zgłosić dziennik budowy. Poniżej przeczytasz, co musicie zrobić, zanim legalnie zaczniecie budowę Waszego wymarzonego domu!

Otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wymaga wielu dokumentów i wiąże się z załatwianiem wielu formalności. My zdecydowaliśmy się przekazać to naszemu architektowi i to on pomógł nam uzyskać pozwolenie na naszą budowę. Jednak dokumenty po otrzymaniu pozwolenia, a tym samym przed rozpoczęciem prac budowlanych, zdecydowaliśmy się już załatwić sami. Musieliśmy co prawda pojechać do dwóch różnych urzędów w dwóch różnych miastach, ale bez problemu zdążylibyśmy załatwić to w ciągu jednego dnia.

Jak uzyskać potwierdzenie decyzji o pozwoleniu na budowę

Odebraliście pozytywną decyzję i myślicie, że wreszcie możecie zacząć budować swój dom? No nie do końca… Decyzja potrzebuje 14 dni, żeby się uprawomocnić. Jest to czas dla Waszych przyszłych sąsiadów, w którym mogą zgłosić swoje zastrzeżenia co do Waszych planów.

DO ZROBIENIA: Sprawdźcie, który urząd wydał Waszą decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kto się pod nim podpisał. Poszukajcie na stronie urzędu numeru telefonu tej osoby oraz numeru pokoju, w którym pracuje. Po 14 dniach od daty, która widnieje na decyzji, możecie zadzwonić i zapytać, czy Wasze pozwolenie się uprawomocniło. Możecie też od razu iść do urzędu, do tego pokoju i znaleźć osobę, która wydawała Wasze pozwolenie. Weźcie ze sobą pismo z decyzją, które otrzymaliście, i poproście o potwierdzenie jej uprawomocnienia. Otrzymacie pieczątkę z adnotacją o tym, że nie zostało wniesione żadne odwołanie i decyzja o pozwoleniu na budowę podlega wykonaniu.

Jak zgłosić dziennik budowy?

Procedura zgłoszenia dziennika budowy powinna być opisana na stronie Waszego starostwa powiatowego i/lub w systemie ePUAP tego urzędu.

DO ZROBIENIA: Wejdźcie na stronę starostwa powiatowego i poszukajcie wniosku, który należy złożyć, a następnie go wydrukujcie i wypełnijcie. (Możecie też po prostu wpisać w wyszukiwarkę “starostwo powiatowe zgłoszenie dziennika budowy”). Do wniosku należy dołączyć ksero decyzji o pozwoleniu na budowę (już z pieczątką/ adnotacją, że decyzja jest prawomocna – patrz powyżej). Jeżeli sprawę załatwia za Was pełnomocnik, należy dołączyć też pełnomocnictwo oraz potwierdzenie zapłaty, bo zgłoszenie dziennika budowy przez pełnomocnika kosztuje 17 zł. Następnie kupcie dziennik budowy – można go znaleźć w urzędzie albo w sklepach budowlanych. Z wnioskiem i dziennikiem budowy zgłoście się w starostwie powiatowym, w wydziale architektury, czyli tam, gdzie potwierdzaliście uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę. Nam udało załatwić się to od razu i równocześnie, w tym samym pokoju.

Jak zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych?

Od 2015 roku należy nie zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych, ale zawiadomić o tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Czyli po prostu składamy w inspektoracie odpowiednie dokumenty i możemy zaczynać! Procedura zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych powinna być opisana na stronie internetowej inspektoratu w Waszym powiecie. My poszliśmy złożyć wniosek razem z naszym kierownikiem budowy, ponieważ to on wypełniał większość towarzyszących temu dokumentów i chcieliśmy mieć pewność, że wszystko jest zrobione prawidłowo.

Wymagania i wnioski mogą być nieco inne w różnych inspektoratach, dlatego najpierw sprawdźcie stronę internetową tego, pod który podlegać będzie Wasza budowa. Wszystkie wymagania powinny być opisane na stronie internetowej inspektoratu lub we wnioskach, które można pobrać. Możecie też już na miejscu upewnić się, że możecie zaczynać budowę w wybranym terminie.

DO ZROBIENIA: Na stronie internetowej Waszego PINB znajdź, wydrukuj i wypełnij wnioski, które należy złożyć. Sprawdź w swoim projekcie, kto jest projektantem sprawującym nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę, a następnie poinformuj go kiedy zamierzasz rozpocząć budowę. Skontaktuj się również ze swoim kierownikiem budowy, bo część dokumentów musi wypełnić sam oraz dołączyć do nich ksero swoich uprawnień. Jeżeli zdecydowaliście się zatrudnić też inspektora nadzoru inwestorskiego, również poproście go o wypełnienie odpowiedniego wniosku.

Na koniec kupcie tablicę budowlaną, wypełnijcie czarnym markerem i powieście w widocznym miejscu. Powodzenia!!

Koszty formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Wydatki, na które trzeba się przygotować już po wydaniu pozwolenia na budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych są stosunkowo niewielkie:

  • kupno dziennika budowy – nasz kosztował 22 zł w urzędzie, ale można go też dostać za darmo, np. na targach budowlanych,
  • zgłoszenie dziennika budowy przez pełnomocnika – 17 zł opłaty skarbowej,
  • tablica budowlana – ok 30 zł, my dostaliśmy naszą od ekipy budowlanej.

Potwierdzenie uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestracja dziennika budowy oraz przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych jest bezpłatne w każdym urzędzie (o czym mówi prawo budowlane).

Jeżeli też zaczynasz budowę domu, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz od nas mały prezent!

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane – tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1332
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r.  – Dz.U. 2015 poz. 1775
  4. Portal prawny Infor
Grzegorz i Ola | wybudujmydom.pl
Grzegorz i Ola | wybudujmydom.pl
Artykuły: 4768

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *