W dzisiejszych czasach coraz więcej z nas buduje na odległość. Spotykam wiele osób, które pracują za granicą zarabiając na budowę, która toczy się tutaj, w Polsce. Nieco mniej jest takich jak my – budujemy w innym województwie niż mieszkamy. Jak budować z zagranicy? Jak przypilnować zdalnie budowę domu? Zatrudnijcie inspektora nadzoru inwestorskiego. My mamy nadzieję, że będą to najlepiej wydane pieniądze na naszej budowie 🙂

Kto to jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, która pilnuje waszej budowy – sprawdza czy roboty prowadzone są zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz czy są wykonywane prawidłowo i z dobrych materiałów. Zgodnie z prawem budowlanym ma prawo wymagać od kierownika budowy poprawienia błędów, które znajdzie, a nawet wstrzymania robót, jeżeli wykryte błędy będą zbyt duże.

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Wedle prawa budowlanego głównym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrolowanie, czy budowa prowadzona jest zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor sprawdza jakość wykonywanych robót budowlanych oraz używanych przy tym materiałów i sprzętów. Jego zadaniem jest potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zażądanie usunięcia wad. Oznacza to,  że inspektor może oczekiwać od kierownika budowy naprawienia nieprawidłowości lub zagrożeń – jeżeli inspektor zauważy, że coś zostało źle wykonane lub może stanowić niebezpieczeństwo.

Inspektor ma prawo przeprowadzić swoje próby i badania, żeby sprawdzić czy prace budowlane na waszej budowie zostały przeprowadzone prawidłowo. Jeżeli znajdzie błędy w wykonaniu, może zażądać poprawienia lub ponownego wykonania danych robót.

W zakres obowiązków inspektora wchodzi również sprawdzenie robót budowlanych, które mogły zostać zakryte albo zaniknąć (np. izolacja fundamentów, które zostały już zasypane). Wtedy inspektor ma prawo żądać od kierownika budowy, aby odkrył schowane elementy, czyli na przykład odkopał fundament. W takim wypadku inspektor sprawdzi czy roboty zostały wykonane poprawnie, a następnie wykonawca powtórnie zasypie fundament. Jeżeli coś zostałoby wykonane nieprawidłowo, to inspektor zażąda od kierownika budowy poprawienia tego elementu, a  potem ponownego zasypania fundamentu.

Sprawdź nasz zakres robót przy stanie surowym zamkniętym >>

Wykorzystane przy budowie materiały i sprzęty mają swoje dokumenty, ekspertyzy i certyfikaty, które potwierdzają ich jakość i właściwości. Ważne, żeby kierownik budowy je przechowywał, bo inspektor musi sprawdzić ich zgodność z projektem i pozwoleniem na budowę. Inspektor musi również uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a na koniec budowy uczestniczyć w odbiorze domu i przekazaniu go do użytkowania.

Na  Waszą prośbę, inspektor nadzoru inwestorskiego może również prowadzić rozliczenia finansowe budowy. Taka opcja jest wzięta pod uwagę w prawie budowlanym.

Inspektor ma też prawo wstrzymać dalsze prace budowlane w przypadku, gdyby uznał, że są niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę albo że ich kontynuacja jest niebezpieczna.

Jak znaleźć inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi zostać znaleziony przez was oraz zatrudniony na wasz koszt. Nie może być to ta sama osoba, co kierownik waszej budowy – zakazuje tego prawo budowlane. Musi to być po prostu osoba neutralna, nie powiązana w jakikolwiek sposób z wykonawcą ani kierownikiem budowy.

Pamiętajcie, że kierownik nadzoru inwestorskiego powinien być specjalistą w budowlance. Najlepiej poproście znajomych o polecenie kogoś sprawdzonego. I to nie tylko tych znajomych, którzy budowali dom. Często eksperci zajmujący się odbiorem mieszkań od deweloperów występują również w roli inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie domków jednorodzinnych. My postaramy się poszukać kogoś z uprawnieniami kierownika budowy.

Na razie mamy jedną poleconą osobę. A może Wy znacie kogoś, kto się tym zajmuje w woj. małopolskim?

 

 

Źródło:

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2017, Dz.U. 2017 poz. 1332

 

poprzedni post
następny post
Kategorie: Stan surowy

dodaj komentarz