Zdarza się. Wybór kierownika budowy nie okazał się zbyt trafny i teraz najchętniej byście go zmienili. Wasze oczekiwania minęły się z rzeczywistością, nie możecie liczyć na jego radę lub podejrzewacie, że jednak nie jest zbyt dobrym fachowcem. Zamiast Wam pomagać powoduje problemy albo przeciwnie – wsiąkł pod ziemię i nie możecie się z nim skontaktować. Jednak równocześnie boicie się, że zmiana kierownika budowy może powodować jeszcze więcej komplikacji. To nieprawda – wiemy, bo sami to właśnie przerobiliśmy.

Jak już zapewne wiecie z naszego poprzedniego wpisu o tym jak wybrać ekipę budowlaną – my też za pierwszym razem źle wybraliśmy. Nie przysiedliśmy jednak na niedokończonym fundamencie i nie zaczęliśmy płakać nad swoim losem, ale (już bardziej ostrożnie) zaczęliśmy szukać nowych fachowców. Nie zamierzamy też być z tego powodu na siebie wściekli. Tak, to my popełniliśmy błąd przy zatrudnianiu ekipy wraz z kierownikiem budowy. Jednak dobrze wiemy, że kilka błędów na tej budowie jeszcze przed nami i nie wszystko będzie szło po naszej myśli. Szczególnie, że jest to duże przedsięwzięcie i do tego jeszcze prowadzone i nadzorowanie zdalnie (przypominam, że pracujemy w mazowieckim, a budujemy w małopolskim). Dajemy sobie taryfę ulgową i godzimy się z faktem, że nic nie będzie przy budowie domu szło idealnie. Dzięki temu droga do zrealizowania naszego marzenia będzie mniej bezsenna, a bardziej motywująca do działania. Razem z ekipą musieliśmy pożegnać się z kierownikiem budowy!

 

Zmiana kierownika budowy a prawo budowlane w 2018 roku

Zmiana kierownika budowy określona jest w prawie budowlanym. Obecnie, w 2018 roku, artykuł 44 prawa budowlanego mówi tak:

“W przypadku zmiany (…) kierownika budowy (…) inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków (…). “

Natomiast rozporządzenie ministra dodaje w paragrafie 6, pkt. 4:

“Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy (…) w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. “

Kiedy nowy kierownik budowy przejmuje swoje obowiązki, warto poprosić go o poinformowanie o tym Waszego inspektoratu nadzoru budowlanego. Razem ze stosownym pismem powinien przekazać inspektoratowi swoje uprawnienia do wykonywania zawodu. Tutaj możecie pobrać wzór takiego pisma z Oświęcimia, ale domyślam się, że każdy inspektorat ma inne – sprawdźcie na jego stronie internetowej lub ePUAP.

 

Rezygnacja kierownika budowy

Czasami zdarzyć się również może, że to Wasz obecny kierownik budowy będzie chciał zrezygnować z prowadzenia Waszej budowy. Wtedy może to potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Do czasu, gdy znajdziecie nowego kierownika, powinniście wstrzymać roboty budowlane. Możecie je wznowić wtedy, gdy nowy kierownik zrobi swój wpis. Dopóki jednak poprzedni kierownik się nie wypisze, a następny nie wpisze, ten pierwszy nadal teoretycznie jest odpowiedzialny za budowę.

 

Na szczęście nasza sytuacja nie była zbyt skomplikowana. Nie mieliśmy konfliktu z poprzednim kierownikiem budowy, a roboty i tak zostały wstrzymane do czasu znalezienia nowej ekipy. Wtedy też bardzo szybko znaleźliśmy nowego kierownika budowy. Pamiętajcie jednak, że Wasza sytuacja może być bardziej zagmatwana i wtedy warto poprosić o pomoc radcę prawnego! Zadzwońcie do kilku radców w okolicy i zapytajcie czy orientują się w prawie budowlanym, a następnie umówcie się na konsultację. W ciągu godziny radca rozpracuje Waszą sytuację i doradzi jak rozwiązać Wasz problem w najbardziej korzystny sposób. Nie bójcie się prawników, bo dzięki jednej konsultacji będziecie mogli uchronić się od ewentualnych problemów. Których na budowie i tak już jest kilka…

Tutaj znajdziecie mapę z radcami prawnymi w Waszej okolicy.

 

 

Źródła:
  1. Prawo budowlane – tekst ujednolicony z 19 kwietnia 2018 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – tekst ujednolicony z 25 kwietnia 2018 r.

 

poprzedni post
następny post

dodaj komentarz